Kezdőlap

TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. június 3-tól június 21-ig, valamint 2019. június 28-tól július 3-ig Dr. Csukás Éva szabadságon lesz.

Ezalatt az idő alatt Dr. Pejtsik Petra és Dr. Závodszky Attila helyettesíti az alábbi rendelési időben:

Hétfő 16:00-18:00  
Kedd 10:00-12:00  
Szerda 10:00-12:00  
Csütörtök 12:00-14:00  
Péntek 18:00-20:00  

Egészéges tanácsadás nem lesz!

TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSRÓL

Budapest XX. Vas Gereben utca 1. rendelőben az 5. számú, volt dr. Molnár Magdolna körzet betegeit 2019. április 29-től dr. Kun Attila látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 10:00-12:00  
Kedd 16:00-18:00  
Szerda 14:00-16:00  
Csütörtök 10:00-12:00  
Péntek 10:00-12:00  

Tanácsadási idő:

Hétfő 12:00-14:00  
Kedd    
Szerda    
Csütörtök    
Péntek    

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest XX. Jókai Mór utca 74-76. rendelőben dr. Takács Alíz betegeit dr. Mityuk Antal látja el az alábbiak szerint:

Rendelési idő:

Hétfő 13:00-15:00
Kedd 13:00-15:00
Szerda 13:00-15:00
Csütörtök 13:00-15:00
Péntek (páros hét) 18:00-20:00
Péntek (páratlan hét) 13:00-15:00

Tájékoztató a sporttámogatás, az oltási támogatás, valamint a szociális tanulmányi támogatás megváltozott jogosultsági feltételeiről

Pesterzsébet Önkormányzata a kerületben élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelő családok részére oltási támogatást, sporttámogatást és szociális tanulmányi támogatást biztosít az alábbiak szerint:

  • Az oltási támogatás az agyhártyagyulladás, a rota vírus, a bárányhimlő elleni védőoltás költségeihez nyújtott támogatás, melyet – a feltételek fennállása esetén – a megvásárolt oltóanyag igazolt költségének utólagos megtérítésével nyújt az Önkormányzat.
  • Sporttámogatásban – a feltételek fennállása esetén – az alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, pesterzsébeti telephelyű és székhelyű sportegyesület szakosztályában sportoló gyermek részesülhet. A támogatás összege megegyezik a fizetendő tagdíj összegével, de legfeljebb 5000Ft/hó.
  • Szociális tanulmányi támogatásra jogosult – a feltételek fennállása esetén – az általános iskola 5-8. osztályában tanuló gyermek, ha a 4,5-es, vagy a 9-12. évfolyamon tanuló diák, ha a 4,2-es tanulmányi átlagot elérte. A támogatás összege 35.000,-Ft.

Támogatásra – mindhárom esetben – az a gyermek jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 78.375,-Ft-ot, az egyedül nevelt, három, vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a 85.500,-Ft-ot. A kérelmeket a szülő vagy más törvényes képviselő, (szociális tanulmányi támogatás esetében a nagykorú jogosult is) nyújthatja be az arra rendszeresített nyomtatványon a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán ügyfélfogadási időben (hétfő:15.30-18.00., szerda: 8.00.-16.30., péntek: 8.00.-11.30.).

A támogatások igénylésének részletes feltételeiről, a benyújtáshoz szükséges dokumentumokról a www.pesterzsebet.hu honlapon, vagy 289-25-11-es telefonszámon tájékozódhatnak.

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, XX. Vas Gereben u. 1. rendelőben a Dr. Drenyovszky féle 1. számú betöltetlen gyermek háziorvosi praxishoz tartozó gyermeklakosság ellátását 2019. február 1-től  Dr. Hazadi Éva gyermekorvos végzi az alábbi helyszínen és rendelési időben:

Új helyszín: 1204 Budapest, Pacsirta u.157. Gyermek háziorvosi rendelő

Rendelési idő:

Hétfő 8:00-10:00
Kedd 15:30-16:30
Szerda 12:30-14:00
Csütörtök 14:00-15:00
Péntek 13:30-15:30

Tanácsadási idő:

Hétfő 10:00-11:00
Kedd  
Szerda 14:00-15:00
Csütörtök  
Péntek  

 

Intézményünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja